Önskemål
Antal rum
(Kryssa i max 2 val)
1 rum    2 rum    3 rum
4 rum    5 rum    6 rum
Maxhyra
Övriga önskemål
Område Helsingborg   Landskrona   Malmö  
Sökande
*Förnamn
*Efternamn
*Personnr (ååmmdd-xxxx)
*Adress
*Postadress
*Tel bostad
Tel arbete
*Tel mobil
*E-post
Arbetsgivare
Årsinkomst
Nuvarande bostadsform
Nuvarande hyresvärd
Telefon värd
*Antal vuxna
*Antal barn och ålder
*Husdjur
(T.ex. nej/hund/katt osv.)
Rökare (Klicka i om du röker)
Referenser
*Obligatoriska uppgifter